1900.58.58.06 linhkienbaongoc@gmail.com Cơ sở 1:144 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng & Cơ sở 2: 35 Tô Hiệu - Lê Chân -Hải Phòng


Linh Kiện Bảo Ngọc

GIỎ HÀNG (0) - Liên hệPIN ĐIỆN THOẠI NOKIA

Hiển thị: Sắp xếp theo:
Pin Nokia BL-4UL HOT

Pin Nokia BL-4UL

150.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-4ULchính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-4UL giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-4ULtốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BV-T5A HOT

Pin Nokia BV-T5A

180.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BV-T5Achính hãng ,thay  PIN NOKIA BV-T5A giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BV-T5Atốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BV-T4B HOT

Pin Nokia BV-T4B

170.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BV-T4Bchính hãng ,thay  PIN NOKIA BV-T4B giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BV-T4Btốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BV-L4A HOT

Pin Nokia BV-L4A

160.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BV-L4A chính hãng ,thay  PIN NOKIA BV-L4A  giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BV-L4A tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BV-5J HOT

Pin Nokia BV-5J

160.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BV-5J chính hãng ,thay  PIN NOKIA BV-5J  giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BV-5J tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-6P HOT

Pin Nokia BL-6P

80.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-6P chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-6P  giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-6P tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin NOKiA Lumia 1520

Pin NOKiA Lumia 1520

210.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA LUMIA 1520 chính hãng ,thay  PIN NOKIA LUMIA 1520  giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA LUMIA 1520 tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia Lumia 535

Pin Nokia Lumia 535

210.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA LUMIA 535  chính hãng ,thay  PIN NOKIA LUMIA 535   giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA LUMIA 535  tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia Lumia X/X+

Pin Nokia Lumia X/X+

150.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA LUMIA X/X+   chính hãng ,thay  PIN NOKIA LUMIA X/X+    giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA LUMIA X/X+   tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia Lumia XL

Pin Nokia Lumia XL

180.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA LUMIA XL    chính hãng ,thay  PIN NOKIA LUMIA XL     giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA LUMIA XL    tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BP-4W

Pin Nokia BP-4W

185.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BP-4W     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BP-4W      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BP-4W     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BP-5T

Pin Nokia BP-5T

190.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BP-5T     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BP-5T      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BP-5T     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia Lumia 1020

Pin Nokia Lumia 1020

190.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA LUMIA 1020     chính hãng ,thay  PIN NOKIA LUMIA 1020      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA LUMIA 1020     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia Lumia X2(1030)

Pin Nokia Lumia X2(1030)

220.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA LUMIA X2(1030)     chính hãng ,thay  PIN NOKIA LUMIA X2(1030)      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA LUMIA X2(1030)     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia Lumia 730

Pin Nokia Lumia 730

220.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA LUMIA 730     chính hãng ,thay  PIN NOKIA LUMIA 730      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA LUMIA 730     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-5H

Pin Nokia BL-5H

150.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-5H     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-5H      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-5H     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia N720/N625

Pin Nokia N720/N625

210.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA N720/N625     chính hãng ,thay  PIN NOKIA N720/N625      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA N720/N625     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-5BT

Pin Nokia BL-5BT

75.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-5BT     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-5BT      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-5BT     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-4B

Pin Nokia BL-4B

70.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-4B     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-4B      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-4B     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-4C

Pin Nokia BL-4C

80.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-4C     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-4C      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-4C     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-4CT

Pin Nokia BL-4CT

90.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-4CT     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-4CT      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-4CT     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-4J

Pin Nokia BL-4J

150.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-4J     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-4J      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-4J     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia  BP-4L

Pin Nokia BP-4L

110.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA  BP-4L     chính hãng ,thay  PIN NOKIA  BP-4L      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA  BP-4L     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-4S

Pin Nokia BL-4S

100.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-4S     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-4S      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-4S     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-5C

Pin Nokia BL-5C

80.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-5C     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-5C      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-5C     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-5CT

Pin Nokia BL-5CT

95.000 đ

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp linh kiện điện thoại hàng đầu tại Việt Nam,cung cấp PIN NOKIA BL-5CT     chính hãng ,thay  PIN NOKIA BL-5CT      giá rẻ,cung cấp  PIN NOKIA BL-5CT     tốt nhất thị trường , sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp với hệ thống máy móc thiết bị công nghệ cao . # Chi tiết Xin liên hệ : 1900585806 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BL-5J

Pin Nokia BL-5J

90.000 đ

ĐIỆN THOẠI NOKIA BL-5J CỦA BẠN GẶP SỰ CỐ VỀ PIN? - Pin NOKIA BL-5J sạc không vào điện, Pin NOKIA BL-5J sạc vào chậm , Pin NOKIA BL-5J dùng nhanh hết , Điện thoại  NOKIA BL-5J dùng bị nóng. - Máy có hiện tượng phồng vỏ do pin.. BẠN BĂN KHOĂN KHÔNG BIẾT THAY PIN NOKIA BL-5JCHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT Ở ĐÂU ? Ở đâu bán Pin NOKIA BL-5J tốt nhất Pin NOKIA BL-5J chính hãng mua ở đâu Pin NOKIA BL-5J giá rẻ nhất Thay pin  NOKIA BL-5J chính hãng ở đâu tốt nhất Thay pin NOKIA BL-5J uy tín Sửa chữa điện thoại lấy nhanh ,uy tín tại Hải Phòng Sửa chữa điện thoại Chuyên ngiệp tại Hải Phòng Linh kiện ,phụ kiện Chính hãng giá rẻ tại Hải Phòng Thay kính ,cảm ứng,màn hình ,vỏ điện thoại uy tín tại Hải Phòng Dung lượng: 2700mAh Điện thế: 3,7v 4,9Wh Hỗ trợ: Nokia 5800xpress, nokia 5230, N900, X1-0, Lumia 520 Bảo hành: 1 tháng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BP-5M HOT

Pin Nokia BP-5M

140.000 đ

ĐIỆN THOẠI NOKIA BP-5M CỦA BẠN GẶP SỰ CỐ VỀ PIN? - Pin NOKIA BP-5M sạc không vào điện, Pin NOKIA BP-5M sạc vào chậm , Pin NOKIA BP-5M dùng nhanh hết , Điện thoại  NOKIA BP-5M dùng bị nóng. - Máy có hiện tượng phồng vỏ do pin.. BẠN BĂN KHOĂN KHÔNG BIẾT THAY PIN NOKIA BP-5MCHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT Ở ĐÂU ? Ở đâu bán Pin NOKIA BP-5M tốt nhất Pin NOKIA BP-5M chính hãng mua ở đâu Pin NOKIA BP-5M giá rẻ nhất Thay pin  NOKIA BP-5M chính hãng ở đâu tốt nhất Thay pin NOKIA BP-5M uy tín Sửa chữa điện thoại lấy nhanh ,uy tín tại Hải Phòng Sửa chữa điện thoại Chuyên ngiệp tại Hải Phòng Linh kiện ,phụ kiện Chính hãng giá rẻ tại Hải Phòng Thay kính ,cảm ứng,màn hình ,vỏ điện thoại uy tín tại Hải Phòng Pin tương thích với điện thoại Nokia  5610XM/ 5611XM/ 5700XM/ 5710XM/ 6110c/ 6110 Navigator/ 6200c/ 6220c/ 6500s/ 7379/ 7390/ 8600Luna Kích thước: 41 mm x 40 mm x 6 mm - Dung lượng: 1300 mah - Điện thế: 3.7V - Công nghệ: Pin Li-ion Battery  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BP - 6M HOT

Pin Nokia BP - 6M

110.000 đ

ĐIỆN THOẠI NOKIA BP - 6M CỦA BẠN GẶP SỰ CỐ VỀ PIN? - Pin NOKIA BP - 6M sạc không vào điện, Pin NOKIA BP - 6M sạc vào chậm , Pin NOKIA BP - 6M dùng nhanh hết , Điện thoại  NOKIA BP - 6M dùng bị nóng. - Máy có hiện tượng phồng vỏ do pin.. BẠN BĂN KHOĂN KHÔNG BIẾT THAY PIN NOKIA BP - 6MCHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT Ở ĐÂU ? Ở đâu bán Pin NOKIA BP - 6M tốt nhất Pin NOKIA BP - 6M chính hãng mua ở đâu Pin NOKIA BP - 6M giá rẻ nhất Thay pin  NOKIA BP - 6M chính hãng ở đâu tốt nhất Thay pin NOKIA BP - 6M uy tín Sửa chữa điện thoại lấy nhanh ,uy tín tại Hải Phòng Sửa chữa điện thoại Chuyên ngiệp tại Hải Phòng Linh kiện ,phụ kiện Chính hãng giá rẻ tại Hải Phòng Thay kính ,cảm ứng,màn hình ,vỏ điện thoại uy tín tại Hải Phòng Pin tương thích với điện thoại Nokia 3250 6151 6233 6234 6280 6288 6350 9300 9300i N73 N77 N93 N93S - Pin BP 6M được thiết kế kiểu dáng và kích thước y như pin nguyên bản theo máy, Pin tiêu chuẩn, chất lượng như pin theo máy. - Kích thước: 40 mm x 41 mm x 6 mm - Dung lượng: 1450 mah - Điện thế: 3.7V - Công nghệ: Pin Li-ion Battery

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Pin Nokia BP-6Q

Pin Nokia BP-6Q

110.000 đ

- Pin tương thích với điện thoại Nokia 6700c - Pin BL 6Q được thiết kế kiểu dáng và kích thước y như pin nguyên bản theo máy, Pin tiêu chuẩn, chất lượng như pin theo máy. - Kích thước: 40 x 38 x 6.3mm - Dung lượng: 1200 mah - Điện thế: 3.7V - Công nghệ: Pin Li-ion Battery ĐIỆN THOẠI NOKIA BP-6Q CỦA BẠN GẶP SỰ CỐ VỀ PIN? - Pin NOKIA BP-6Q sạc không vào điện, Pin NOKIA BP-6Q sạc vào chậm , Pin NOKIA BP-6Q dùng nhanh hết , Điện thoại  NOKIA BP-6Q dùng bị nóng. - Máy có hiện tượng phồng vỏ do pin.. BẠN BĂN KHOĂN KHÔNG BIẾT THAY PIN NOKIA BP-6QCHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT Ở ĐÂU ? Ở đâu bán Pin NOKIA BP-6Q tốt nhất Pin NOKIA BP-6Q chính hãng mua ở đâu Pin NOKIA BP-6Q giá rẻ nhất Thay pin  NOKIA BP-6Q chính hãng ở đâu tốt nhất Thay pin NOKIA BP-6Q uy tín Sửa chữa điện thoại lấy nhanh ,uy tín tại Hải Phòng Sửa chữa điện thoại Chuyên ngiệp tại Hải Phòng Linh kiện ,phụ kiện Chính hãng giá rẻ tại Hải Phòng Thay kính ,cảm ứng,màn hình ,vỏ điện thoại uy tín tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNGĐĂNG KÝ BẢN TIN

@ Bản quyền thuộc về Linh Kiện Bảo Ngọc

Thiết kế bởi Vinaweb.vn