1900.58.58.06 linhkienbaongoc@gmail.com Cơ sở 1:144 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng & Cơ sở 2: 35 Tô Hiệu - Lê Chân -Hải Phòng


Linh Kiện Bảo Ngọc

GIỎ HÀNG (0) - Liên hệCẢM ỨNG ĐIỆN THOẠI SONY

Hiển thị: Sắp xếp theo:
Cảm ứng Sony Z4

Cảm ứng Sony Z4

170.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0225.3.641.038 - 0225.3.641.556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony M5

Cảm ứng Sony M5

190.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0225.3.641.038 - 0225.3.641.556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony M36

Cảm ứng Sony M36

190.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0225.3.641.038 - 0225.3.641.556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony M35

Cảm ứng Sony M35

160.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0225.3.641.038 - 0225.3.641.556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia Z2 HOT

Cảm ứng Sony Xperia Z2

160.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z2 chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia Z1s HOT

Cảm ứng Sony Xperia Z1s

170.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z1S chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia Z1 Compact HOT

Cảm ứng Sony Xperia Z1 Compact

170.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z1 COMPACT chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia Z1 HOT

Cảm ứng Sony Xperia Z1

145.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z1 chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia Z (L36H) HOT

Cảm ứng Sony Xperia Z (L36H)

130.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia Z ULTRA ( XL39 ) HOT

Cảm ứng Sony Xperia Z ULTRA ( XL39 )

320.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z ULTRA (XL39) chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Ericsson W960 HOT

Cảm ứng Sony Ericsson W960

80.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0313.641038 -641556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Vivaz U8 HOT

Cảm ứng Sony Vivaz U8

150.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0313.641038 -641556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Vivaz U5 HOT

Cảm ứng Sony Vivaz U5

180.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0313.641038 -641556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony T2 ultra HOT

Cảm ứng Sony T2 ultra

200.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0313.641038 -641556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia C (S39h) HOT

Cảm ứng Sony Xperia C (S39h)

150.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0313.641038 -641556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia M4 HOT

Cảm ứng Sony Xperia M4

170.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0313.641038 -641556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia ZR HOT

Cảm ứng Sony Xperia ZR

190.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0313.641038 -641556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony Xperia SP HOT

Cảm ứng Sony Xperia SP

180.000 đ

# Giá trên chưa bao gồm công thay thế ,lắp đặt .Chi tiết Xin liên hệ :0313.641038 -641556 # LINH KIỆN BẢO NGỌC -NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN,PHỤ KIỆN & DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony M2 HOT

Cảm ứng Sony M2

120.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony M2 chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony E4 HOT

Cảm ứng Sony E4

130.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony E4 chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony C4 HOT

Cảm ứng Sony C4

150.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony C4 chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony C3 HOT

Cảm ứng Sony C3

180.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony C3 chính hãng tại Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng SONY Z3 HOT SALE

Cảm ứng SONY Z3

180.000 đ 250.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z3 chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng SONY Z3 mini HOT

Cảm ứng SONY Z3 mini

150.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z5 chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng SONY Z5 PREMIUM HOT SALE

Cảm ứng SONY Z5 PREMIUM

180.000 đ 450.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z5 Premium chính hãng tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng SONY Z5 HOT SALE

Cảm ứng SONY Z5

170.000 đ 350.000 đ

Đại lý phân phối linh kiện, phụ kiện Xiaomi chính hãng tại Hải Phòng Cảm ứng Sony Z5 chính hãng tại Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNGĐĂNG KÝ BẢN TIN

@ Bản quyền thuộc về Linh Kiện Bảo Ngọc

Thiết kế bởi Vinaweb.vn