1900.58.58.06 linhkienbaongoc@gmail.com Cơ sở 1:144 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng & Cơ sở 2: 35 Tô Hiệu - Lê Chân -Hải Phòng


Linh Kiện Bảo Ngọc

GIỎ HÀNG (0) - Liên hệCẢM ỨNG ĐIỆN THOẠI OPPO

Hiển thị: Sắp xếp theo:
Cảm ứng Oppo U707

Cảm ứng Oppo U707

130.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo U707 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo U707, Cảm ứng  Oppo U707 , Kính  Oppo U707 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo U707 ,ép kính  Oppo U707 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R8007

Cảm ứng Oppo R8007

130.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R8007 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R8007, Cảm ứng  Oppo R8007 , Kính  Oppo R8007 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R8007 ,ép kính  Oppo R8007 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R5

Cảm ứng Oppo R5

80.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R5 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R5, Cảm ứng  Oppo R5 , Kính  Oppo R5 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R5 ,ép kính  Oppo R5 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo F1S

Cảm ứng Oppo F1S

120.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo F1S tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo F1S, Cảm ứng  Oppo F1S , Kính  Oppo F1S giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo F1S ,ép kính  Oppo F1S chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo F1

Cảm ứng Oppo F1

120.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo F1 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo F1, Cảm ứng  Oppo F1 , Kính  Oppo F1 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo F1 ,ép kính  Oppo F1 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo X909

Cảm ứng Oppo X909

140.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo X909 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo X909, Cảm ứng  Oppo X909 , Kính  Oppo X909 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo X909 ,ép kính  Oppo X909 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo X9007

Cảm ứng Oppo X9007

130.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo X9007 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo X9007, Cảm ứng  Oppo X9007 , Kính  Oppo X9007 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo X9007 ,ép kính  Oppo X9007 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R831

Cảm ứng Oppo R831

110.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R831 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R831, Cảm ứng  Oppo R831 , Kính  Oppo R831 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R831 ,ép kính  Oppo R831 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R819

Cảm ứng Oppo R819

140.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R819 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R819, Cảm ứng  Oppo R819 , Kính  Oppo R819 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R819 ,ép kính  Oppo R819 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R815

Cảm ứng Oppo R815

130.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R815 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R815, Cảm ứng  Oppo R815 , Kính  Oppo R815 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R815 ,ép kính  Oppo R815 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R2001

Cảm ứng Oppo R2001

140.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R2001 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R2001, Cảm ứng  Oppo R2001 , Kính  Oppo R2001 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R2001 ,ép kính  Oppo R2001 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R1001

Cảm ứng Oppo R1001

110.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R1001 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R1001, Cảm ứng  Oppo R1001 , Kính  Oppo R1001 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R1001 ,ép kính  Oppo R1001 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo A39

Cảm ứng Oppo A39

120.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo A39 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo A39, Cảm ứng  Oppo A39 , Kính  Oppo A39 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo A39 ,ép kính  Oppo A39 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo A53

Cảm ứng Oppo A53

160.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo A53 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo A53, Cảm ứng  Oppo A53 , Kính  Oppo A53 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo A53 ,ép kính  Oppo A53 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo A33 / Neo 7

Cảm ứng Oppo A33 / Neo 7

120.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo A33 / Neo 7 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo A33 / Neo 7, Cảm ứng  Oppo A33 / Neo 7 , Kính  Oppo A33 / Neo 7 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo A33 / Neo 7 ,ép kính  Oppo A33 / Neo 7 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo A11 / Joy 3

Cảm ứng Oppo A11 / Joy 3

100.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo A11 / Joy 3 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo A11 / Joy 3, Cảm ứng  Oppo A11 / Joy 3 , Kính  Oppo A11 / Joy 3 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo A11 / Joy 3 ,ép kính  Oppo A11 / Joy 3 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo Find Muse (R821)

Cảm ứng Oppo Find Muse (R821)

150.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo Find Muse (R821) tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo Find Muse (R821), Cảm ứng  Oppo Find Muse (R821) , Kính  Oppo Find Muse (R821) giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo Find Muse (R821) ,ép kính  Oppo Find Muse (R821) chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm Ứng Oppo R1 (R829)

Cảm Ứng Oppo R1 (R829)

180.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R1 (R829) tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R1 (R829), Cảm ứng  Oppo R1 (R829) , Kính  Oppo R1 (R829) giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R1 (R829) ,ép kính  Oppo R1 (R829) chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo Find 5 Mini (R827)

Cảm ứng Oppo Find 5 Mini (R827)

170.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo Find 5 Mini (R827) tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo Find 5 Mini (R827), Cảm ứng  Oppo Find 5 Mini (R827) , Kính  Oppo Find 5 Mini (R827) giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo Find 5 Mini (R827) ,ép kính  Oppo Find 5 Mini (R827) chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo A51

Cảm ứng Oppo A51

140.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo A51 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo A51, Cảm ứng  Oppo A51 , Kính  Oppo A51 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo A51 ,ép kính  Oppo A51 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo A31

Cảm ứng Oppo A31

160.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo A31 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo A31, Cảm ứng  Oppo A31 , Kính  Oppo A31 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo A31 ,ép kính  Oppo A31 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNGĐĂNG KÝ BẢN TIN

@ Bản quyền thuộc về Linh Kiện Bảo Ngọc

Thiết kế bởi Vinaweb.vn