1900.58.58.06 linhkienbaongoc@gmail.com Cơ sở 1:144 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng & Cơ sở 2: 35 Tô Hiệu - Lê Chân -Hải Phòng


Linh Kiện Bảo Ngọc

GIỎ HÀNG (0) - Liên hệCẢM ỨNG ĐIỆN THOẠI

Hiển thị: Sắp xếp theo:
Cảm ứng Sony Z4

Cảm ứng Sony Z4

170.000 đ

Thay cảm ứng  SONY Z4 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  SONY Z4, Cảm ứng  SONY Z4 , Kính  SONY Z4 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  SONY Z4 ,ép kính  SONY Z4 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony M5

Cảm ứng Sony M5

190.000 đ

Thay cảm ứng  SONY M5 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  SONY M5, Cảm ứng  SONY M5 , Kính  SONY M5 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  SONY M5 ,ép kính  SONY M5 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony M36

Cảm ứng Sony M36

190.000 đ

Thay cảm ứng  SONY M36 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  SONY M36, Cảm ứng  SONY M36 , Kính  SONY M36 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  SONY M36 ,ép kính  SONY M36 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Sony M35

Cảm ứng Sony M35

160.000 đ

Thay cảm ứng  SONY M35 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  SONY M35, Cảm ứng  SONY M35 , Kính  SONY M35 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  SONY M35 ,ép kính  SONY M35 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng LG F300

Cảm ứng LG F300

250.000 đ

Thay cảm ứng  LG F300 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  LG F300, Cảm ứng  LG F300 , Kính  LG F300 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  LG F300 ,ép kính  LG F300 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng LG F430

Cảm ứng LG F430

160.000 đ

Thay cảm ứng  LG F430 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  LG F430, Cảm ứng  LG F430 , Kính  LG F430 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  LG F430 ,ép kính  LG F430 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng LG F410

Cảm ứng LG F410

200.000 đ

Thay cảm ứng  LG F410 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  LG F410, Cảm ứng  LG F410 , Kính  LG F410 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  LG F410 ,ép kính  LG F410 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng LG F310

Cảm ứng LG F310

180.000 đ

Thay cảm ứng  LG F310 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  LG F310, Cảm ứng  LG F310 , Kính  LG F310 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  LG F310 ,ép kính  LG F310 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng LG F100

Cảm ứng LG F100

150.000 đ

Thay cảm ứng  LG F100 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  LG F100, Cảm ứng  LG F100 , Kính  LG F100 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  LG F100 ,ép kính  LG F100 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo U707

Cảm ứng Oppo U707

130.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo U707 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo U707, Cảm ứng  Oppo U707 , Kính  Oppo U707 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo U707 ,ép kính  Oppo U707 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R8007

Cảm ứng Oppo R8007

130.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R8007 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R8007, Cảm ứng  Oppo R8007 , Kính  Oppo R8007 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R8007 ,ép kính  Oppo R8007 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R5

Cảm ứng Oppo R5

80.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R5 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R5, Cảm ứng  Oppo R5 , Kính  Oppo R5 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R5 ,ép kính  Oppo R5 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Asus Zenfone Selife HOT

Cảm ứng Asus Zenfone Selife

170.000 đ

Thay cảm ứng  Asus Zenfone Selife tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Asus Zenfone Selife, Cảm ứng  Asus Zenfone Selife , Kính  Asus Zenfone Selife giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Asus Zenfone Selife ,ép kính  Asus Zenfone Selife chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo F1S

Cảm ứng Oppo F1S

120.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo F1S tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo F1S, Cảm ứng  Oppo F1S , Kính  Oppo F1S giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo F1S ,ép kính  Oppo F1S chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Asus Zenfone Max HOT

Cảm ứng Asus Zenfone Max

150.000 đ

Thay cảm ứng  Asus Zenfone Max tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Asus Zenfone Max, Cảm ứng  Asus Zenfone Max , Kính  Asus Zenfone Max giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Asus Zenfone Max ,ép kính  Asus Zenfone Max chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo F1

Cảm ứng Oppo F1

120.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo F1 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo F1, Cảm ứng  Oppo F1 , Kính  Oppo F1 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo F1 ,ép kính  Oppo F1 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Asus Zenfone ZE601KL HOT

Cảm ứng Asus Zenfone ZE601KL

180.000 đ

Thay cảm ứng  Asus ZenFone ZE601KL tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Asus ZenFone ZE601KL, Cảm ứng  Asus ZenFone ZE601KL , Kính  Asus ZenFone ZE601KL giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Asus ZenFone ZE601KL ,ép kính  Asus ZenFone ZE601KL chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo X909

Cảm ứng Oppo X909

140.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo X909 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo X909, Cảm ứng  Oppo X909 , Kính  Oppo X909 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo X909 ,ép kính  Oppo X909 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo X9007

Cảm ứng Oppo X9007

130.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo X9007 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo X9007, Cảm ứng  Oppo X9007 , Kính  Oppo X9007 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo X9007 ,ép kính  Oppo X9007 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Asus Zenfone Go HOT

Cảm ứng Asus Zenfone Go

170.000 đ

Thay cảm ứng  Asus ZenFone Go tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Asus ZenFone Go, Cảm ứng  Asus ZenFone Go , Kính  Asus ZenFone Go giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Asus ZenFone Go ,ép kính  Asus ZenFone Go chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R831

Cảm ứng Oppo R831

110.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R831 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R831, Cảm ứng  Oppo R831 , Kính  Oppo R831 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R831 ,ép kính  Oppo R831 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R819

Cảm ứng Oppo R819

140.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R819 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R819, Cảm ứng  Oppo R819 , Kính  Oppo R819 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R819 ,ép kính  Oppo R819 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Asus Zenfone 6

Cảm ứng Asus Zenfone 6

150.000 đ

Thay cảm ứng  Asus ZenFone 6 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Asus ZenFone 6, Cảm ứng  Asus ZenFone 6 , Kính  Asus ZenFone 6 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Asus ZenFone 6 ,ép kính  Asus ZenFone 6 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R815

Cảm ứng Oppo R815

130.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R815 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R815, Cảm ứng  Oppo R815 , Kính  Oppo R815 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R815 ,ép kính  Oppo R815 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Asus ZenFone 5 HOT

Cảm ứng Asus ZenFone 5

135.000 đ

Thay cảm ứng  Asus ZenFone 5 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Asus ZenFone 5, Cảm ứng  Asus ZenFone 5 , Kính  Asus ZenFone 5 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Asus ZenFone 5 ,ép kính  Asus ZenFone 5 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Asus Zenfone C HOT

Cảm ứng Asus Zenfone C

190.000 đ

Thay cảm ứng  Asus ZenFone C tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Asus ZenFone C, Cảm ứng  Asus ZenFone C , Kính  Asus ZenFone C giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Asus ZenFone C ,ép kính  Asus ZenFone C chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R2001

Cảm ứng Oppo R2001

140.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R2001 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R2001, Cảm ứng  Oppo R2001 , Kính  Oppo R2001 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R2001 ,ép kính  Oppo R2001 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Asus Zenfone 4.5 HOT

Cảm ứng Asus Zenfone 4.5

130.000 đ

Thay cảm ứng  Asus ZenFone 4.5 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Asus ZenFone 4.5, Cảm ứng  Asus ZenFone 4.5 , Kính  Asus ZenFone 4.5 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Asus ZenFone 4.5 ,ép kính  Asus ZenFone 4.5 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Oppo R1001

Cảm ứng Oppo R1001

110.000 đ

Thay cảm ứng  Oppo R1001 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Oppo R1001, Cảm ứng  Oppo R1001 , Kính  Oppo R1001 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Oppo R1001 ,ép kính  Oppo R1001 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Cảm ứng Asus Zenfone 4 HOT

Cảm ứng Asus Zenfone 4

130.000 đ

Thay cảm ứng  Asus ZenFone 4 tại Hải Phòng ,BẢO NGỌC MOBILECARE luôn cung cấp màn hình  Asus ZenFone 4, Cảm ứng  Asus ZenFone 4 , Kính  Asus ZenFone 4 giá rẻ nhất,cùng dịch vụ thay cảm ứng  Asus ZenFone 4 ,ép kính  Asus ZenFone 4 chuyên nghiệp, cam kết luôn mang lại cho Quý khách những ưu đãi sau:        - Sử dụng linh kiện điện thoại chính hãng.        - Thời gian giao hàng, thay thế nhanh chóng.        - Chế độ bảo hành dài hạn.        - Tay nghề kỹ thuật cao.        - Giá cả cạnh tranh        - Đảm bảo tính thẩm mỹ cao

THÊM VÀO GIỎ HÀNGĐĂNG KÝ BẢN TIN

@ Bản quyền thuộc về Linh Kiện Bảo Ngọc

Thiết kế bởi Vinaweb.vn